חסר רכיב

חברי הכשרת דפנה

חברי הכשרת דפנה
-
- 1948
אלה שמות חברי הכשרת דפנה, גרעין מייסדי יראון,
שנפלו במלחמת השחרור

יונתן לוין -נפל בקרב על-יד אכסניה.

בקרב נבי-יושע נפלו: 
אמנון אקרמן
אריה ברזילי
צבי הורוביץ
נחמיה ויסוצקי
יובל טולצ'ינסקי
אמנון יקותיאלי
אברהם כהן
מלאכי מוסקוביץ
בעז עמיקם
יזהר ערמוני
אליעזר פוטרמן
אליעזר שבט

ישראל שוורצמן - נפל בקרב בצמח
אליהו כהן - נפל בקרב בבינאס
משה ירוסט - נפל בקרב בבית-שאן.


יהי זכרם ברוך
חסר רכיב