חסר רכיב

גד מאיר

גד מאיר
-
- 9.12.1986
נולד בברלין גרמניה, בן יחיד לזוג רופאים. בהיותו בן 3 עלו לארץ והשתקעו בתל אביב.
הוא חי ולמד בתל אביב עד גיל 18.
התחיל ללמוד מדעי הטבע באוניברסיטה העברית בירושלים.
הספיק ללמוד כחודש כשפרצה מלחמת העצמאות.
הצטרף לפלוגת הסטודנטים בגדוד החי"ש של ההגנה – "מוריה", שנלחם בירושלים וסביבתה.
נפצע קשה במאי 1948 בשיירה מירושלים שניסתה לפרוץ לעזרת קבוץ רמת רחל.
בתחילת 1949התגבש בגדוד גרעין להתישבות גד הצטרף והגיע ליראון.
עבד בדיר, בפלחה ובעיקר בנוי.
תכנן את שיקום האגם ביראון, הקים יחד עם שלמה ששון את עמדות הדיג באגם.
נישא למרים ב 1956. נולדו אלון ותמר.
יהי זכרו ברוך.

חסר רכיב