חסר רכיב

עזריהו (סיני) ארנן

עזריהו (סיני) ארנן
-
26.6.1917 - 26.11.2008
נולד בחיפה: ב 26/6/1917. ו' תמוז תרע"ז. נפטר ביראון: ב 26/11/2008 כ"ח חשון תשס"ט. אבני דרך: סיני נולד בשם ארנן עזריהו. הכנוי הודבק לו בצעירותו עקב עיניו המלוכסנות. שני הוריו היו מורים שנאבקו את מלחמת השפה העברית והקפידו על מתן שמות עבריים מתחדשים לילדיהם. הוא היה הילד השלישי במשפחה. אחותו, תחיה גולגוב ז"ל, הייתה בין מקימי אפיקים. אביו היה בן להורים שעלו מרוסיה בתקופת העלייה ראשונה. ההורים לימדו בבית הספר למורות בחיפה ולאחר מכן הצטרפו למקימי אחוזת בית בתל¬ אביב. אביו היה בין יוצרי תוכנית הלימוד בארץ ¬ישראל. אמו הייתה נציגה בקונגרס השישי שבו דנו על תוכנית אוגנדה ולימים הקימה ארגון פמיניסטי, "הסתדרות הנשים לשוויי זכויות" מחיפה עברו לירושלים ולאחר מכן חזרו לתל ¬אביב. מגיל 13 היה חבר בתנועת מחנות העולים, הצטרף להגנה ושימש כשליח על אופניים להעברת מסרים. 1934 תלמיד המחזור הראשון של ביה"ס החקלאי "כדורי". 24 נערים (רק בנים) במחזור הראשון. מחציתם מבתים שמאליים, שבראשם סיני, ומחציתם מבתים ימניים ובראשם איש מכבי הצעיר, יגאל פייקוביץ, שהחליף את שמו לאחר מכן ליגאל אלון. בגיל 19 התנדב להיות גפיר (נוטר) במשטרת היישובים שפעלה בחסות השלטון הבריטי. 1937 - ממקימי קבוץ גינוסר. 1941 - גויס ליחידת ריגול מיוחדת שפעלה לקראת פלישת הבריטים לסוריה וללבנון - פלוגה א' של הפלמ"ח בפיקוד משה דיין. סיני היה בקורס מ"כים בכפר גלעדי כאשר הקורס הופסק והקבוצה הורדה מיידית לדרום עקב ההודעות על התקדמות רומל במצרים. בשנת 1943 מונה למטה ההסברה של הפלמ"ח בעת הוויכוח על נחיצות הארגון הלוחם ועל מטרותיו. שירת כקצין התרבות וראש מטה ההסברה של הפלמ"ח עד יום פירוקו. 1947 - שלישו של ישראל גלילי, ראש המפקדה הארצית של ההגנה. 1948 - התמנה לקצין השלישות של חזית הדרום בפיקודו של יגאל אלון. 1949 - הקצין הבכיר בועדת שביתת הנשק עם מצרים. 1949 – 1951 - חבר מזכירות הקיבוץ המאוחד. 1957 - שליח הקבוץ המאוחד לארה"ב. 1962 – מגיע ליראון בעקבות ריקה. 1965 - יועץ ומנהל לשכה של השר ישראל גלילי. עד שנת 1977 היה עוזרו ואיש סודו של ישראל גלילי בשנים שכיהן כשר בכיר בממשלה. 1979 - מקים את "מרכז גלילי" ביד טבנקין – המרכז לנושאי ביטחון של ישראל. בשנות ה-80 היה פעיל מרכזי ב"יד טבנקין" - המרכז הרעיוני של התנועה הקיבוצית. כשלא עסק בפעילות ציבורית עבד בפסקל רוכסנים והיה שותף לוועדות ומהלכים שונים בקבוץ. הניח אשה – ריקה, בן, שתי בנות ו נכדים. נפטר בהיותו בן 91. יהי זכרו ברוך.
חסר רכיב