קיבוץ יראון
חסר רכיב

לול פטם

27/03/2017

חוות הלולים
ביראון חוות לולים לפיטום בשטח של כ-  6.2 דונם.

הישנים שבלולים ניבנו בשנות ה-60 המאוחרות והחדש ביותר ב- 2016.

מכסת הפטם ההיסטורית היא  980 טון.

 מגדלים כ- 5.5 מדגרים בשנה שהם כ- 1200 טון פטם.חסר רכיב