קיבוץ יראון
חסר רכיב

בוזיה גידולי שדה

10/12/2016
גד"ש יראון

- גד"ש יראון נמצא בעמק החולה. משתרע על שטח של 2,400 דונם. מחולק לשני גושים. הגוש העיקרי נמצא בין צומת כח לצומת הגומא (בוזיה) והאדמה בו היא מינרלית כבדה. ואילו החלק השני נמצא באדמות הכבול ליד אגמון החולה (רשות). השם בוזיה הוא על שם הכפר פוזיה שהיה לא רחוק מפה. מבנה האבן שישנו בחצר היה בית ספר לשני כפרים ג'חולה ופוזיה. הגד"ש הוקם לאחר יבוש החולה. בתחילה היה הגוש העיקרי (בוזיה) ובשנות השבעים קיבלנו גם את הגוש באדמות הכבול.
- גידולים: בתחילה גידלו בגד"ש גידולי מספוא – חיטה, תירס לבהמות, סלק לבהמות, אספסת ועוד. באמצע שנות השישים עברנו לגדל כותנה שנחשבה לזהב הלבן עד סוף שנות השמונים. לאחר התרסקות מחיר הכותנה העולמי הפסקנו עם גידול זה כגידול עיקרי.
כיום אנחנו מגדלים : חיטה, תירס לתעשיה, אפונה לתעשיה, תפו"א לתעשיה, שעועית לתעשיה, אבטיחים לגרעינים לפיצוח, גזר, ברוקולי לתעשיה, בוטנים, תירס לתחמיץ (לבהמות) ונוריות לפקעות. מדי פעם חוזרים לכותנה כשהמחיר עולה וכדאי לגדל. סה"כ מגוון רחב מאפשר פיזור סיכונים.
המעבר להשקיה בקוונועים מאפשר לגדל את כל המגוון הזה מכוון שחלק מהגידולים אנחנו מגדלים בדו- גידול (שני גידולים בשנה על אותה החלקה. לפעמים גם שלושה גידולים)
- צוות: בתחילת הדרך העובדים בגד"ש היו יורדים בתחילת השבוע וחוזרים הביתה רק בסופי שבוע. צוות של מעל עשרה עובדים. בהמשך עד כניסת הקוונועים (ראשית שנות התשעים) הצוות המשיך להיות בין 8 – 10 קבוע ובעונות הלחץ גם 14 אנשים. כיום עובדים בגד"ש 4 אנשים באופן קבוע. נעזרים בפיקוח מזיקים (פקחית מיראון) פעמיים בשבוע. בעונות האביב והסתיו (עיבודים וזריעות באביב.עיבודים לקראת החורף) נעזרים ועובד נוסף. נעזרים גם בנערים שעובדים בחופשים וסופי שבוע.
ק החולה. משתרע על שטח של 2,400 דונם. מחולק לשני גושים. הגוש העיקרי נמצא בין צומת כח לצומת הגומא (בוזיה) והאדמה בו היא מינרלית כבדה. ואילו החלק השני נמצא באדמות הכבול ליד אגמון החולה (רשות). השם בוזיה הוא על שם הכפר פוזיה שהיה לא רחוק מפה. מבנה האבן שישנו בחצר היה בית ספר לשני כפרים ג'חולה ופוזיה. הגד"ש הוקם לאחר יבוש החולה. בתחילה היה הגוש העיקרי (בוזיה) ובשנות השבעים קיבלנו גם את הגוש באדמות הכבול.
- גידולים: בתחילה גידלו בגד"ש גידולי מספוא – חיטה, תירס לבהמות, סלק לבהמות, אספסת ועוד. באמצע שנות השישים עברנו לגדל כותנה שנחשבה לזהב הלבן עד סוף שנות השמונים. לאחר התרסקות מחיר הכותנה העולמי הפסקנו עם גידול זה כגידול עיקרי.
כיום אנחנו מגדלים : חיטה, תירס לתעשיה, אפונה לתעשיה, תפו"א לתעשיה, שעועית לתעשיה, אבטיחים לגרעינים לפיצוח, גזר, ברוקולי לתעשיה, בוטנים, תירס לתחמיץ (לבהמות) ונוריות לפקעות. מדי פעם חוזרים לכותנה כשהמחיר עולה וכדאי לגדל. סה"כ מגוון רחב מאפשר פיזור סיכונים.
המעבר להשקיה בקוונועים מאפשר לגדל את כל המגוון הזה מכוון שחלק מהגידולים אנחנו מגדלים בדו- גידול (שני גידולים בשנה על אותה החלקה. לפעמים גם שלושה גידולים)
- צוות: בתחילת הדרך העובדים בגד"ש היו יורדים בתחילת השבוע וחוזרים הביתה רק בסופי שבוע. צוות של מעל עשרה עובדים. בהמשך עד כניסת הקוונועים (ראשית שנות התשעים) הצוות המשיך להיות בין 8 – 10 קבוע ובעונות הלחץ גם 14 אנשים. כיום עובדים בגד"ש 4 אנשים באופן קבוע. נעזרים בפיקוח מזיקים (פקחית מיראון) פעמיים בשבוע. בעונות האביב והסתיו (עיבודים וזריעות באביב.עיבודים לקראת החורף) נעזרים ועובד נוסף. נעזרים גם בנערים שעובדים בחופשים וסופי שבוע.


        
חסר רכיב