חסר רכיב

איזי פיינברג

איזי פיינברג
-
8.11.1931 - 25.11.1975
נולד: 8.11.1931 כח' חשון תרצ"ב
נפטר: 25.11.1975 כא' כסלו תשל"ו
אבני דרך:
8.11.1931 איזי נולד באלכסנדרי שבמצריים, בן לאסתר ומשה, מהגרים ממוצא יווני. למד בגמנסיה צרפתית. תלמיד מצטיין.
1944. מצטרף לתנועת "החלוץ - דרור", פעיל, מדריך מחונן.
14.5.1948 מעצר בחצות ליל הכרזת המדינה. כלא במחנה אבו-קיר לתקופה של 15 חודשים.
1949. גירוש ממצריים. פעיל בצרפת בקרב העולים. סגן מפקד מחנה עולים בדרום צרפת.
1950. עליה לישראל. מצטרף לגרעין המצרי ב"מעוז חיים". בדצמבר אותה שנה עולים ליראון.
1951. נשלח לעזור בקליטת עולים במחנה "שער עליה" ליד חיפה.
1952. שרות צבאי במסגרת הנח"ל.
1953. סמינר חצי שנתי באפעל.
1953 - 1955. מזכיר פנים של יראון בתקופה הקשה שלאחר הפילוג ועזיבת "אנשי סנה" את הקבוץ.
1956. מתקשר לעדה ומקים משפחה.
1962. שנה וחצי באנגליה במטרה לטפל באורלי בתם הבכורה.
1965 נבחר לגזבר ומתחיל תקופה של פעילות ברוכה בתחום הכלכלי.
1974. יוצא ללמוד מנהל עסקים באוניברסיטת תל-אביב. מסיים בהצלחה ומיועד לתפקיד גזבר המועצה האזורית.
1975 - נפטר לאחר חודשיים וחצי של מחלה קשה.
יהי זכרו ברוך.

חסר רכיב