חסר רכיב

מכרזים

22/04/2018
מכרזים רבים פורסמו 
חלקם על עבודות שונות 
וחלקם לתפקידים וועדות
המכרזים מופיעים בקוביה הירוקה :" דרושים" 
בצד ימין של דף זה.
חסר רכיב