חסר רכיב

שחזור ההסוריה

06/11/2017
בדיר הישן החלו עבודות לשחזור המבנה ההיסטורי
חסר רכיב