חסר רכיב

נתגלו מנהרות ביראון

06/11/2017

במסגרת טיפול של צוות הנוי באזור הקרמיקה/ גן סביון תות, נתגלתה מנהרה קצרה. לאחר ברור  שזה צינור בקוטר רחב מאד שהונח שהגנה מפני הפצצות עם הקמת הקיבוץ. 

חסר רכיב